قهرآرامش شما در زندگی, آرزوی ماست ....
خیال باطلمشکلاتت را در زندگی با ما در میان بگذار ...
چشمکاز خدا مدد بگیر, با ما مشورت کن , و بر محمّد و آل محمّد صلوات فرست ...
شما می توانید در تمام طول شبانه روز برای گرفتن مشاوره از مدیر وبلاگ,
فاطمه اثنی عشری, مشاور و روانشناس عمومی و عضو انجمن روانشناسان ایران به آدرس

moshaverehsalavati@gmail.com مطلب یا مشکل خود را ارسال کنید. در اسرع وقت راهنمایی های لازم به آدرس شما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

این مشاوره فقط برای رضای خداست و هزینه آن فرستادن یک صلوات بر محمّد و آل محمّد توسط شما خواهد بود.